Energy

 • Statkraft

  Service
  Opplæring i arbeid – og redning i høyden i master, retrofit turbin, inspeksjon og sveise oppdrag, inspeksjon av sjakter, og sikring av personell fra Statkraft

  Installation(s)
  Smøla – og Hitra Vindpark og Alta Kraftverk

  Duration
  2011-

 • Eltel

  Service
  Utvikling og implementering av prosedyrer for tilkomst og redning for AUS lag (barhåndsmetoden). Samt utvikling av utstyrspakker. Opplæring i arbeid – og redning i høyden i master og stolper

  Installation(s)
  AUS avdelingen på Steinkjer

  Duration
  2010

 • Sogn og Fjordane Energiverk (SFE)

  Service
  Redning av personell fra fjordspenn. Opplæring i arbeid – og redning i høyden master.

  Installation(s)
  Sandane

  Duration
  2012

 • Hitravind

  Service
  Mastekontroll og utbedringer utvendig turbiner

  Installation(s)
  Smøla/Hitra

  Duration
  2015

 • Relacom AS

  Service
  Montering av atenne-speil. Opplæring i arbeid – og redning i høyde.

  Installation(s)
  Region øst

  Duration
  2014

 • Siemens Wind Power

  Service
  Bytting av Yaw Seal pakning på 60 turbiner på Lista – og Høg Jæren Vindpark

  Installation(s)
  Lista – og Høg Jæren Vindpark

  Duration
  2014 – 2015

 • Fred Olsen Renewables

  Service
  HSE Review

  Installation(s)
  Lista Vindpark

  Duration
  2014

 • Squrr Energy LTD

  Service
  Installasjon og instrumentering av met-master, samt vedlikehold.

  Installation(s)
  Tonstad og Midtfjellet

  Duration
  2014-2015

 • Nord Trøndelag Energiverk (NTE)

  Service
  Rammeavtale for drift – og vedlikehold

  Installation(s)
  Hundhammerfjellet Vindpark

  Duration
  2012 –

 • Statnett

  Service
  Opplæring i arbeid – og redning i høyden i master og stolper

  Installation(s)
  Installasjoner i region øst, vest, og nord

  Duration
  2010 –

 • Skagerak Energi

  Service
  Opplæring i arbeid – og redning i høyden iht. offshore vind. Prosedyreutvikling og implementering. Rammeavtale.

  Installation(s)
  Installasjoner i Østfold. Rammeavtale.

  Duration
  2010 –

 • Statoil ASA

  Service
  Inspection at yard, various projects
  (VT, MT, PT, UT)

  Installation(s)
  Hywind Karmøy, og Hywind Skottland (5 turbiner)

  Duration
  2014