DROPS Inspections

DROPS inspections imply a systematic condition control of equipment, fastenings and related components, based upon inspection standards and industry best practices. Findings are documented by photo/film and in writing, and are subject to repair/corrections through the inspection. This to maintain the integrity of the structure/installation/ system. Combined survey and repair is the cost-efficient approach to one of the real risk areas of all industries.

Dagens virkelighet i energibransjen krever kostnadseffektive løsninger. Tilstand på utstyr og innretninger er under konstant påvirkning av slitasje, korrosjon, vibrasjon, vær og vind.

Multidisiplin-personell

Bergen Group AAK leverer FG-inspeksjon utført av multidisiplin-personell, med fokus på å utbedre feil, mangler og avvik fortløpende mens inspeksjonslaget er på stedet. Dette reduserer behovet for ytterligere oppfølging av utstyrseier, og gir en konstnadseffektiv bruk av tid og ressurser. Inspeksjonen dokumenteres med bilder, lokasjon, aksjon og relevante referanser. Funn som ikke lar seg utbedre på stedet, gis anbefalt aksjon og en prioritering ut fra alvorlighetsgrad.

Utdanningsstige

Bergen Group AAK kvalitetssikrer FG-personell ut fra en utdanningsstige med tre kompetansenivåer, der krav til formell kompetanse, loggført erfaring innen FG og interne kurs ligger til grunn for godkjenning på hvert nivå.

Relaterte tjenester

  • FG-inspeksjon
  • FG-elæringskurs